Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie klubu

Jak Tenisklub Cheb k majetku přišel …

Trocha historie:

Tenisklub Cheb vznikl vystoupením z Tělovýchovné jednoty ESKA Cheb, zaregistrován byl 8.3.1994 jako Tenisklub Cheb, občanské sdružení.
Dne 7.4.2016 byl zapsán u Krajského soudu v Plzni v oddílu I., vložka číslo 1669 jako Tenisklub Cheb z.s. , statutární orgán — předseda Ing. Martin Kroupa

K 1.1.1994 byl založen Tenisklub Cheb, navázal na bývalý tenisový oddíl Jednoty ESKA Cheb. Počet členů byl 106, z toho mládež 44

Bezúplatně byl od Jednoty převeden smlouvou drobný hmotný majetek. Delimitačním protokolem nám byl převeden nemovitý majetek, ale protože nebyl nikým z Jednoty ESKA Cheb proveden zápis do Katastru nemovitostí, tak jsme vlastně žádný majetek  nevlastnili, pouze papír.
Zjistili jsme, že starou klubovnu nikdo neměl zapsanou v majetku, využili jsme této situace, vyhledali jsme v archivu dokumenty o stavbě – tenkrát to byl Spartak Cheb – a na základě těchto dokumentů jsme zpracovali na radu p. Sabadina dle tiskopisů ČSTV Praha o přechodu vlastnického práva k nemovitostem všechny podklady k zápisu do katastru nemovitostí /stavba na st.p.č. 2829/. Toto se podařilo k 3.6.1999. Dále se podařilo na budovu nové klubovny a šaten zpracovat další dokument a převod se mohl uskutečnit.
Na ostatní  stavby a pozemky byla uzavřena Hospodářská smlouva na užívání a město požadovalo roční pronájem ve výši 40 000 Kč. Při dalším pátrání a zjišťování eventuálního převodu majetku od Ministerstva financí prostřednictvím Okresního úřadu jsme zjistili, že město Cheb má neoprávněně zapsanou tenisovou halu v majetku. Takže byl proveden převod zpět na stát , bylo nutno zpracovat několik žádostí na převzetí majetku podle §14 a 15 Zákona č. 290/2002 Sb. Toto se stalo v prosinci roku 2002 a také v tomto měsíci byl proveden zápis do Katastru nemovitostí a to: pozemek – st. p.č. 5966 o výměře 153 m² v k.ú. Cheb, objekt tenisové haly, čtyři tenisové dvorce včetně čerpací stanice, rozvodu vody a oplocení p.p.č. 103. Od té doby jsme mohli platit nájem městu Cheb pouze za pozemky v částce 24 000 Kč/rok

To jsem se zapomněla zmínit o kilogramech papíru se žádostmi o převodech, snížení nájemného, slibů na zateplení haly, dotací na činnost a jednotlivé akce

Nebýt systematické mravenčí práce a nezměrného úsilí některých členů výboru, tak by Tenisklub neměl v ruce nic, čím by mohl být rovnocenným partnerem při jednáních s městem Cheb a nové kurty a hala v takovém rozsahu by mohly být pouze přáním v oblasti snů


K 31.3.2005 byl předán hmotný majetek v účetní hodnotě 2 641 140 Kč, skutečné hodnotě podle provedeného odhadu 3 923 530 Kč darovací smlouvou městu Cheb.
To se zavázalo, že postaví nový areál a v rámci kompenzace převede do vlastnictví Tenisklubu Cheb 8 antukových kurtů včetně oplocení. Smlouva o výpůjčce na tenisovou halu bude po dobu 50-ti let za symbolickou cenu 1,- Kč/rok

Všechno výše uvedené se uskuteční za podmínek, že klub umožní sportování především mládeži, bude organizovat a zúčastňovat se sportovních utkání a soutěží

Předání areálu ze strany města se trochu opozdilo, takže jednu sezónu se nehrálo, protože nebylo kde. Ale město se dohodlo s Agrem  na zapůjčení tenisových kurtů pro sehrání mistrovských utkání a alespoň pro tréninky mládeže. Na halu jsme si tedy rok počkali.

Konec areálu v Poohří v ulici Nad řekou 3

Po spoustě jednání a vizí bylo nakonec schváleno členy Tenisklubu Cheb opuštění tohoto areálu. Uvěřili jsme zástupcům města, že bude předán nový areál v Břehnické vlastně z ruky do ruky.
K 31.3.2005